На какво се основава успехът на тази програма?

Small changes

По-долу ще намерите информация за това върху какви практики се основава настоящата Програма, което всъщност показва нейните истински предимства: :)

  • Силата на повторението! Чудили ли сте се какво стои между това да говорите за нещо, да искате да го направите и това реално да го направите? Очевидно има стъпка, която трябва да се направи между тях, но каква реално е тя? Кое е нещото, което споява мисли, думи и действия в една посока? Тайната съставка е повторението – то е най-силният принцип при изграждане на всеки навик. Различни изследвания показват, че едно действие се превръща в навик след повторение от 21 до 100 дни. Т.е. тогава на човек му става по-трудно да не направи действието, отколкото да го направи, което реално означава, че навикът е изграден. В будистката култура откриваме абсолютно същия принцип в обучението им – принципът на 700-тинте повторения. :) Според будистите, за да може едно послание/действие не просто да ни вдъхнови, зарадва или мотивира краткотрайно, то ние трябва да чуем, премислим и разгледаме аспектите на това послание/действие поне (поне!) 700 пъти. :) Именно неизпълнението на този принцип държи много хора в капана, където разстоянието между думи и действия е голямо. А пропастта между тях убива всички големи потенциални възможности за развитие. Нашата програма дава голям фокус именно на повторението – чрез всекидневни кратки послания, допълнителни статии и предизвикателства, заедно всеки от нас ще достигне своето 700-тно повторение,  което ще ни помогне не просто да мислим за по-добър начин на живот, но и да го живеем наистина! :)
  • Силата на фокуса! Колко пъти сте си казвали, че трябва най-накрая да отделите време да помислите наистина как да сте по-организирани, как да имате повече време, как да започнете с по-здравословен начин на живот, как да бъдете по-осъзнат в мислите, думите и действията си или как да внесете малко повече позитивизъм и щастие в дните си? Ако сте като повечето от нас, тези уж важни въпроси винаги остават някъде за другия по-свободен уикенд…за другия по-ненапрегнат месец…за другата по-спокойна година! Разбирате ме на къде бия, нали? Време е! Сега! Програмата за изграждане на навици насочва и държи фокуса ни към наистина важните неща, които ни помагат да бъдем по-енергични, по-будни и по-щастливи. И това се отразява както на личния, така и на професионалния ни живот. А ако някой си мисли, че това отнема време, нека ви кажа, че това е инструментът, който всъщност може да ви освободи най-много време, сили и енергия през деня, месеца, годината, живота. В рамките на 5 до 30 минути на ден е ви покажем как. :)
  • Силата на яснотата! В книгата „Разговори с Бога“, героят пита Бог кога животът му най-накрая ще се потръгне. Отговорът на Бог е: „Ще накараш живота си да „потръгне“, като най-напред мислите ти за него се изяснят напълно“. Повтаряйки всекидневно своите послания и използвайки своя фокус, ние формиране все по-голямо и по-голямо разбиране за себе си, своите цели и начините за тяхното постигане. А когато тази яснота е налице в нас, нашите действия са спокойни и наистина съдържателни!
  • Силата на простотата! :) С лесни и простички стъпки, програмата е създадена така, че да ви отнема от 5 до 30 минути на ден и да се приспособи към всяко ежедневие. Това време е напълно достатъчно, за да може да внедрите новите полезни навици в своето ежедневие, без да трябва да жертвате нещо или да правите компромиси с графикът ви до момента.
  • Силата на общността! Средата около нас ни въздейства и оформя до пълна неузнаваемост. Сами може да проверите по себе си като се замислите, че вие се държите и действате по един начин с едни хора и по-съвсем друг начин с други. Общността, сред която избираме да сме има огромната сила да ни променя. А когато тази общност се състои от хора, които заедно с нас искат да се развиват и вървят напред, ефектът се мултиплицира и ние се чувстваме много по-мотивирани, отговорни и вдъхновени на постигаме своите цели. Заедно с това развиваме един от най-важните принципни в отношенията си с околните хора – принципът „печеля-печелиш“, които абсолютно винаги води до положителни резултати както за нас, така и за околните. Ето защо Програмата за изграждане на навици включва група за общуване, помощ и съдействие между хора, които гледат в една и съща посока – така не само ще постигнем целите си бързо, но и ще стигнем най-далеч във възможностите и успехите си.
  • Силата на творчеството! Нали знаете хората, които постоянно се оплакват от времето, улиците, държавата, света и всичко останало, а в същото време не правят нищо, за да подобрят собственото си положение. Програмата за изграждане на навици дава фокус на това да сме проактивни – т.е. да прехвърлим фокусът си от това, което не можем да променим, към онова, което можем. И така да разберем и наистина да изпитаме силата да бъдем творци на своя живот. Защото когато променяме своите навици, ние реално променяме над 40% от своя живот и осъзнаваме, че да – ние наистина сме творци на живота си! 
  • Силата на синергията! Програмата включва навици, които взаимно се подпомагат и надграждат. Всеки от тях има своята важност и идентичност, но заедно те придобиват т.нар. синергитичен ефект, който създава изключително голяма будност и осъзнатост за нас самите, за хората около нас и ситуациите, които ни се случват. Навиците в програмата са подбрани така, че да се допълват и техният взаимен ефект  да надминава ефекта от сбора на всеки навик по отделно. Затова и препоръката ни е ако не можете да се включите в цялата програма, то да участвате във възможно най-много модули! :)
  • Силата на провала! Както се казва, това е последно в списъка, но в никакъв случай не е последно по важност. Провалът! Онова нещо, което едновременно ни спъва и помага. :) Онази сила, която ни събаря и изправя постоянно. Кой изобщо би посмял да не отдаде нужното внимание на провала? :) В Програмата за изграждане на навици той заема главно място, защото единствено и само той може да ни даде пространството, в което да разберем кой наистина е правилният за нас подход…на изграждане на навици…на действие…на живеене ако щете! Разбира се тук отново се позоваваме на древната мъдрост и т.нар. тибетска практика Tsam, при която, за да успеем в нещо, ние трябва регулярно да се отдръпваме от него. Да го нарушаваме и да се проваляме в него. В тази практика най-важното е да гледаме на този провал не като на нещо, което ни спира, а като на нещо, което ни дава време за размисъл и време за зареждане с нови източници на вдъхновение. Програмата за изграждане на навици е създадена така, че да ни осигурява пространството, в което ако пропуснем да бъдем консистентни и устремени, това да ни помага, а не да ни спъва в нашия прогрес. :)

Приятен и успешен ден. :)
Венета

Alephia – Програма за изграждане на полезни и здравословни навици в живота ни. :)