Какво означава Alephia?

Aleph е първата буква от старовременна азбука и символизира единството на всичко съществуващо. Използва се като дума, която описва физическо пространство, в което когато човек отиде, автоматично изпитва именно усещане за единство и цялостност. За мен Програмата за полезни навици е такова пространство, в което включвайки се и практикувайки тези полезни навици, ние автоматично започваме да усещаме повече единство и цялостност в себе си, затова и избрах това име :)