Какво означава Alephia?

Aleph е първата буква от старовременна азбука и символизира единството на всичко съществуващо. Полезните навици са инструмент, чрез който изграждаме единство и цялостност в себе си, затова и избрах това име :)